Polityka prywatności w N°1

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą polityką prywatności.

Polityka prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora- Spółkę DEMON Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie 64-100, ul. Słowiańska 30, wpisaną o rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000220372, posiadający kapitał zakładowy 55200 zł, posługujący się numerem NIP 697-18-57-930, tel.:645205164, e-mail: hotelno1@op.pl w celu dokonania rezerwacji i zawarcia i realizacji umów, w celu kontaktu , do dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz do celów korespondencyjnych Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom związanym z DEMON Sp. z o.o. na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych opiera się na zasadzie dobrowolności. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umów, a po tym okresie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.Ponadto informujemy,iż mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Potrzebujesz rezerwacji?

Chcesz zarezerwować pokój lub apartament, a może jesteś zainteresowany organizacją imprezy? Skontaktuj się z nami już dziś. Udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji

© 2018 No1 Bed & Breakfast. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.